Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 72

12.03.2018

 

Työjärjestyksen hyväksyminen

 

2048/00.02.01/2018

 

KHALL 12.03.2018 § 72

 

 

Hallintosäännön (27.11.2017 § 118) 133.1 §:n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

 

Hallintosäännön 134 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kyseinen asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä.

 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä hallintosäännön määräämällä tavalla.

 

Päätös:

 

Vt. kaupunginjohtaja ilmoitti lisälista-asiana:

 

"Konserniohjeen antaminen", asia on ei-julkinen.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä hallintosäännön määräämällä tavalla ja päätti ottaa ilmoitetun lisälistan asian käsiteltäväksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa