Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 73

12.03.2018

 

Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat

 

2054/00.02.01/2018

 

KHALL 12.03.2018 § 73

 

 

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

1. merkitä viranhaltijapäätökset ajalta 23.2.2018-7.3.2018 sekä maaseutulautakunnan pöytäkirjan 27.2.2018 §:t 1-9 että henkilöstöjaoston pöytäkirjan 27.2.2018 §:t 1-13 tiedoksi ja

 

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa