Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kauppakirjaluonnos ja kartta myytäväksi esitettävästä määräalasta Sepänsuo 626-403-1-169 (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 77

12.03.2018

 

Määräalan myyminen kiinteistöstä Sepänsuo 626-403-1-169 / Ostaja Attendo Oy

 

2125/10.00.01/2018

 

KHALL 12.03.2018 § 77

 

 

Kaupunginvaltuuston 26.01.2018 hyväksymän esisopimuksen mukaisesti kaupunki myy nykyisen Köpsinrinteen palvelukeskuksen Attendo Oy:lle ja Attendo tai perustettava kiinteistöosakeyhtiö rakennuttaa Köpsinrinteen korvaajaksi modernin 75-paikkaisen seniorikodin Pyhäjärvelle. Senioritaloon rakennettaisiin alustavan suunnitelman mukaisesti tehostetun palveluasumisen paikkoja 50, vuorohoidon ja intervallisasumisen paikkoja 10 ja kevyemmän senioriasumisen paikkoja 15. Uuden senioritalon rakentaminen alkaisi vuoden 2018 aikana, jolloin Köpsinrinteen asukkaat voisivat muuttaa uuteen senioritaloon vuoden 2019 aikana.

 

Attendo Oy on ollut kiinnostunut terveyskeskuksen rakennuksen länsipuolella Keidas- ja Lähdetiehen rajoittuvasta alueesta. Pyhäsalmen asemakaavassa ko. alue on merkitty puistoksi ja tämän osalta on kaavamuutos valmisteilla. Esisopimuksen ehtojen mukaisesti Attendo tai Attendon perustama kiinteistöosakeyhtiö hakee maaliskuun loppuun mennessä rakennuslupaa rakennettavalle uudelle hoitokodille. Rakennusluvan mahdollistamiseksi kaupunginhallitus voi myöntää poikkeusluvan siksi kunnes kaavamuutos valmistuu.

 

Kaupungin tonteista on vahvistettu vuokra- ja myyntihinnat, mutta ne on tarkoitettu omakoti- ja pientalojen tonteille. Keskustan joidenkin tonttien vuokrahintoihin nojautuen myytävän alueen hinnaksi on esitetty 7 €/m2. Myytävän määräalan koko on n. 6525 m2.

 

Koska maa-alueen myynti liittyy kiinteästi Köpsinrinteen kiinteistökaupan toteutumiseen, kauppakirjaan on liitetty tätä koskeva purkava ehto.

 

Liitteenä nro 3 on ilmakuva ja kartta myytäväksi esitettävästä määräalasta. Kauppakirjaluonnos esitellään kokouksessa.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhalltus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hyväksyy karttaliiteen mukaisen määräalan, noin. 6525 m2 myynnin 45.675 euron kauppahinnalla Attendo OY:lle tai Attendon perustamalle kiinteistöosakeyhtiölle tilasta Sepänsuo 626-403-1-169.

 

Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hyväksyy päivitetyn karttaliitteen mukaisen määräalan, noin 6525 m2 myynnin 45.675 euron kauppahinnalla Attendo Oy:lle tai Attendon perustamalle kiinteistöosakeyhtiölle tilasta Sepänsuo 626-403-1-169.

 

Kaupan muut ehdot ovat kokouksessa jaetun liitteen nro 3a mukaisen kauppakirjaluonnoksen mukaiset.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan iitteenä nro 3a on kauppakirjaluonnos ja kartta myytäväksi esitettävästä määräalasta.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa