Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

§ 24

20.03.2018

Kaupunginhallitus

§ 94

26.03.2018

 

Opetustoimen virkojen täyttäminen vakinaisesti

 

1908/01.01.01/2017

 

SIVLTK § 24

 

Virkojen ja toimien vakinaisen täyttämisen luvan antaa hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus.

 

Opetustoimessa on perusteltu tarve täyttää vakinaisesti viisi virkaa johtuen eläkkeelle siirtymisistä ja irtisanoutumisista. Määräaikaiselle täyttämiselle ei ole perustetta.

 

Täytettävät virat:

 

1. Yläkoulun kielten opetuksen lehtorin virka, opetusaineina englannin ja ranskan kieli. Virkaa hoitava lehtori on irtisanoutunut virasta 31.7.2018 alkaen.

 

2. Yläkoulun tyttöjen liikunnan lehtorin virka. Virkaan ei ole saatu kelpoisuuttaa omaavaa lehtoria, joten virka on ollut täytettynä määräaikaisena.

 

3. Yläkoulun oppilaanohjauksen lehtorin virka. Virka vapautuu täytettäväksi nykyisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen vuoksi 31.7.2018 alkaen.

 

4. Lukion matemaattisten aineiden lehtorin virka, opetusaineina matematiikka ja kemia. Aiempi viranhaltija jäi kuluvan lukuvuoden aikana elääkkeelle, eikä opetusta ei pystytä järjestämään jäljelle jääneiden lehtorien toimesta jatkossa.

 

5. Luokanopettajan virka. Yksi luokanopettaja siirtyy eläkkeelle 31.7.2018 ja toinen virkavapaalla ollut viranhaltija on irtisanonut itsensä 31.7.2018 alkaen. Yhden viran vakinaistaminenkin antaa mahdollisuuden toteuttaa kouluverkkoselvityksessä mukana olevat kaikki vaihtoehdot ilman irtisanomisia.

 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

 

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa luvan täyttää seuraavat opetustoimen virat vakinaisesti 1.8.2018 alkaen:

 

1. Yläkoulun kielten opetuksen lehtorin virka

2. Yläkoulun tyttöjen liikunnan lehtorin virka

3. Yläkoulun oppilaanohjauksen lehtorin virka

4. Lukion matemaattisten aineiden lehtorin virka

5. Luokanopettajan virka

 

Päätös:

 

 

 

Hyväksyttiin.

KHALL 26.03.2018 § 94

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavien opetustoimen virkojen täyttöluvan vakinaisesti 1.8.2018 alkaen:

 

1. Yläkoulun kielten opetuksen lehtorin virka

2. Yläkoulun tyttöjen liikunnan lehtorin virka

3. Yläkoulun oppilaanohjauksen lehtorin virka

4. Lukion matemaattisten aineiden lehtorin virka

5. Luokanopettajan virka

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa