Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
84   Kokouksen avaaminen
85   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
86   Pöytäkirjantarkastajien valinta
87   Työjärjestyksen hyväksyminen
88 Kuntalain 85.2 §:n mukaisten selitysten vaatiminen / jatkotoimenpiteet
89   Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat
90   Kaupunginvaltuuston kokouksen 26.1.2018 päätösten täytäntöönpano
91 Valitsemalla vaikutat pop-maakunnassa-hanke / Pyhäjärven kaupungin osallistuminen
92 Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2017 tilinpäätös
93   Sitoutuminen Callio Fish Farming EAKR-hankkeeseen
94   Opetustoimen virkojen täyttäminen vakinaisesti
95 Valtuutettujen aloitteet vuonna 2017
96   Kuntalaisaloitteet vuodelta 2017
97   Tiedoksiannot
98   Muut esille tulevat asiat
99   Hyväksymislausuma yrityssaneerausasiassa HS 17/9247
100   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Kauranen Asko Puheenjohtaja
Jussinniemi Jouni I varapuheenjohtaja
Hynninen Mirja II varapuheenjohtaja
Koski Heikki Jäsen
Pappila Eeva-Riitta Jäsen
Haapanen Pauliaukusti Jäsen
Leppäharju Raija Jäsen
Kiviniemi Henrik Vt. kaupunginjohtaja
Haapala Hannu Hallintojohtaja
Tikanmäki Jukka Kvalt puheenjohtaja
Mykkänen Teija Kvalt I varapuheenjohtaja
Torssonen Asko Kvalt II varapuheenjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja julkaistaan Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille 29.3.2018.