Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 28

19.03.2018

 

Keskustelutilaisuus tarkastuslautakunta / Pyhäjärven kaupungin tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

 

2040/00.03.01/2017

 

TARKLTK1 § 28

 

 

Arviointityöhönsä kirjallisena saamansa tiedon lisäksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista tutustua eri toimialojen ja toimielinten toimintaan sekä haastatella henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Lautakunnan on tarkoituksenmukaista kuulla myös tarvittaessa kaupungille eri ostopalveluja tuottavien organisaatioiden henkilöstöä.

 

Tarkastuslautakunnan on arviointityön kannalta hyödyllistä toteuttaa tutustumis- ja arviointikäyntejä harkintansa mukaan kaupungin eri laitoksiin ja kaupungissa muihin mahdollisiin kohteisiin.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta keskustelee Pyhäjärven kaupungin tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa.

 

Päätös:

 

Puheenjohtajana toimi Satu Väisänen klo 11.45-13.05.

 

Tarkastuslautakunta keskusteli Pyhäjärven kaupungin tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa seuraavasti:

 

Pyhäjärven Kehitys Oy

Toimitusjohtaja Risto Alaheikka Klo 12.00-13.05

 

Tuomo Haapapuro saapui kokoukseen klo 12.05.

 

Puheenjohtaja Juhani Pyhtilä ja Taimi Piippo olivat poistuneena kokouksesta esteellisyyden vuoksi hallintolain 28 §:n perusteella Pyhäjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Risto Alaheikan keskustelun ajan.

 

Varajäsen Kalevi Lehtomäki oli Juhani Pyhtilän tilalla kokouksessa klo 11.45 alkaen ja poistui klo 13.05.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi Kalevi Lehtomäen tilalle valittiin Tuomo Haapapuro ja Martti Savolaisen tilalle Taimi Piippo klo 13.05.

 

Juhani Pyhtilä saapui kokoukseen klo 13.05 ja hän siirtyi puheenjohtajaksi.

 

PyhäNet Oy

Toimitusjohtaja Hanne Nivala Klo 13.05-14.10

 

Martti Savolainen poistui kokouksesta klo 13.50.

 

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy

Toimitusjohtaja Matti Aulakoski Klo 14.10-15.00

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi keskusteluissa esille tulleet asiat.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa