Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 106

09.04.2018

 

Edustajan nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseuran hallitukseen

 

1945/00.00.01/2017

 

KHALL 09.04.2018 § 106

 

 

Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopistoseura ry:n vuosikokous valitsee 18.4.2018 pidettävässä kokouksessa jäsenet Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopiston hallitukseen.

 

Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopistoseura ry:n sääntöjen 6 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Vähintään kahden (2) hallituksen varsinaisen jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä on oltava Oulun yliopiston virkaan nimitettyjä professoreita tai dosentteja, joiden valitsemiseksi kuullaan Oulun yliopistoa ja kahden (2) hallituksen varsinaisen jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä on oltava Oulun kaupungin hallinnon piiristä. Muut hallituksen jäsenet on valittava siten, että kesäyliopiston aluetoimipaikkojen kunnista ja yhteisöjäsenistä valitaan tasapuolisesti jäseniä hallitukseen.

 

Vuosikokous valitsee hallituksen vuosittain, mutta kaupunginhallituksen on tarkoituksenmukaisinta nimetä ehdokkaansa vaalikauden loppuun.

 

Kesäyliopistoseuran vuosikokous on keväällä 2017 jatkanut hallituksen senhetkistä kokoonpanoa vuodella kuntavaalien ajankohdasta johtuen.

 

Pyhäjärven kaupungin edustajina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston hallituksessa edellisellä toimikaudella on toiminut Kimmo Sarkkinen ja varalla Seppo Pietikäinen

 

Kaupunginhallitus on 24.4.2017 § 140 nimennyt toimikaudeksi 2017-2018 vuosikokoukseen edustajakseen Kimmo Sarkkisen ja varalta Aila Kaurasen

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus nimeää edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston hallitukseen vaalikauden 2017-2020 loppuun saakka.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus nimesi sivistysjohtaja Jukka Lehtosaaren edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston hallitukseen ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Kimmo Sarkkisen vaalikauden 2017-2020 loppuun saakka.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa