Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kauppakirjaluonnos (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 108

09.04.2018

 

Kauppakirjan hyväksyminen tilasta 626-401-39-1 (ent. Pitäjänmäen koulu)

 

1564/02.07/2015

 

KHALL 09.04.2018 § 108

 

 

Kaupunginvaltuusto on 28.9.2015 § 64 päätöksellään hyväksynyt Pitäjämäen ja Hiidenkylän koulujen myymisen. Kumpaakin kiinteistöä on kaupiteltu eri tavoin, mutta kiinnostus ostamiseen on ollut vähäistä.

 

Pitäjämäen koulun myymisestä on neuvoteltu sopimus liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla. Palo Terttu ja Sulo ostavat tilan rakennuksineen 2800 euron kauppahinnalla. Tilan pinta-ala on 1,9640 ha.

 

Kaupungin taseessa kiinteistöllä ei ole arvoa ja kiinteistön ylläpito on ollut tappiollista. Rakennuksen yksi huoneisto on ollut vuokrattuna ja vuokrasopimus päättyy huhtikuun lopussa.

 

Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 2.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhalltus hyväksyy tilaa 626-401-39-1 (ent.Pitäjämäen koulu) koskevan kauppakirjan Pyhäjärven kaupungin (myyjä) ja Terttu ja Sulo Palon välillä (ostaja)

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 2.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa