Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 109

09.04.2018

 

Edustajien nimeäminen Pyhäjärven kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen väliseen neuvotteluun

 

1992/00.01.00/2017

 

KHALL 09.04.2018 § 109

 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne kutsuu jäsenkuntien edustajat ja yhtymähallituksen jäsenet neuvotteluun 11.4.2018 klo 17.00 alkaen Reisjärven kunnantalolle. Kutsun mukaan asiana on Pyhäjärven kuuluminen sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeseen 31.12.2019 saakka.

 

Neuvotteluihin kutsutaan kuntayhtymän taholta yhtymähallituksen jäsenet, kuntayhtymän johtaja ja talous- ja henkilöstöjohtaja. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään omat edustajansa neuvotteluihin.

 

Pyhäjärven kaupunginhallitus on tehnyt 12.3.2018 § 76 esityksen Ppky Selänteelle Pyhäjärven sote- palveluiden tuotannosta vuonna 2019. Kaupunginhallitus on pyytänyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitusta antamaan vastauksen Pyhäjärven kaupungin esitykseen maaliskuussa 2018.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus nimeää Pyhäjärven kaupungin edustajat Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kanssa 11.4.2018 käytävään neuvotteluun.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen Ppky Selänteen kanssa 11.4.2018 klo 17.00 käytävään neuvotteluun Henrik Kiviniemen, Arja Rantapelkosen, Asko Kaurasen, Mirja Hynnisen sekä Raija Leppäharjun.

 

Kokouksen alussa hyvinvointi-sote projektipäällikkö Arja Rantapelkonen esitteli pop-maakuntamallin aineistoa aluemallin simuloinnista.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa