Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
101   Kokouksen avaaminen
102   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
103   Pöytäkirjantarkastajien valinta
104   Työjärjestyksen hyväksyminen
105   Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat
106   Edustajan nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseuran hallitukseen
107 Hankintapäätös / Kaavateiden urakka
108 Kauppakirjan hyväksyminen tilasta 626-401-39-1 (ent. Pitäjänmäen koulu)
109   Edustajien nimeäminen Pyhäjärven kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen väliseen neuvotteluun
110 Lausunto KHO:lle asiassa 1217/3/18 / Kunnallisvalitus Taimi Nurminen / Kvalt 8.2.2016
111   Tiedoksiannot
112   Muut esille tulevat asiat
113   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Kauranen Asko Puheenjohtaja
Jussinniemi Jouni I varapuheenjohtaja
Hynninen Mirja II varapuheenjohtaja
Koski Heikki Jäsen
Pappila Eeva-Riitta Jäsen
Haapanen Pauliaukusti Jäsen
Leppäharju Raija Jäsen
Kiviniemi Henrik Vt. kaupunginjohtaja
Haapala Hannu Hallintojohtaja
Tikanmäki Jukka Kvalt puheenjohtaja
Torssonen Asko Kvalt II varapuheenjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on nähtävillä Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla 12.4.2018