Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 36

03.04.2018

 

Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2017 tilinpäätös

 

2093/02.02.01/2018

 

TARKLTK1 § 36

 

 

Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen 26.3.2017 § 192. Vuoden 2017 tilinpäätöksen allekirjoittivat kaupunginhallituksen jäsenet ja vt. kaupunginjohtaja.

 

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu 29.3.2018 vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus ja kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 26.3.2018 § 92.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Vt. kaupunginjohtaja, kaupunginkamreeri, hallintojohtaja, maaseutujohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja esittelevät tarkastuslautakunnalle kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2017 tilinpäätöksen.

 

Päätös:

 

Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2017 tilinpäätöksen esittelivät toimialueiden osalta:

 

Hallintotoimi

Vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi klo 9.00-10.28

Kaupunginkamreeri Sari Nissilä klo 9.00.10.28

Hallintojohtaja Hannu Haapala klo 10.35-11.04

 

Alueelliset maaseutupalvelut

Maaseutujohtaja Pasi Liikanen klo 12.00-12.54

 

Sivistystoimi

Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari klo 12.54-13.40

 

Tekninen toimi

Tekninen johtaja Sami Laukkanen klo 13.40-14.20

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa