Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
27   Kokouksen avaaminen
28   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
29   Pöytäkirjantarkastajien valinta
30   Työjärjestyksen hyväksyminen
31   Sivistystoimen viranhaltijapäätökset
32   Kansalaisopiston tilannekatsaus
33   Kirjastotoimen tilannekatsaus
34   Perusopetuksen tuntikehys ja lukion kurssit lv 2018 -2019
35   Koulunkäyntioikeus
36   Toimenpiteet ja tiedoksisaatot
37   Muut esille tulevat asiat
38   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Karvonen Ilpo puheenjohtaja
Kauranen Greta varapuheenjohtaja
Karvonen Jarkko jäsen
Aulakoski Eeva jäsen
Kaijankoski Janne varajäsen
Lehtosaari Jukka esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Nahkanen Kirsi asiantuntija
Oja Kim asiantuntija

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäväksi Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla 20.4.2018. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon seitsemän paivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (KL140 §).