Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Restartup- vaihtoehto yrittäjyyteen (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 130

14.05.2018

 

Sitoutuminen Vaihtoehto yrittäjyydelle-hankkeeseen (EAKR) / Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

2147/02.05.01/2018

 

KHALL 14.05.2018 § 130

 

 

Suomen Yrittäjät on luonut käsitteen "Restartup -yritys", jossa vanhan yrityksen historia on hyvä alusta kasvulle uuden omistajan avulla. Tällä hankkeella luodaan ja jalkautetaan Restartup -palvelumalli Pohjois-Pohjanmaalle.

 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on maakunnassa soveltuvin taho Restartup -toiminnan käynnistämiseen ja tavoitteena on saada uusia innovaatioita potentiaalisten yritysten ja jatkajien kohtaamiseen ja sparraukseen.

 

Yritysten ja työpaikkojen lisäämisessä sekä yritystoiminnan kansainvälistymisessä tarvitaan palveluja Restartup -yritysten/uusien omistajien tukemiseksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti Restartup -jatkajien etsimiseen ja palvelumallin kehittämiseen. Olemassa olevat yritykset ja yrittäjät huomioidaan potentiaalisina jatkajina ja kasvuyrittäjinä. Tavoitteena on saada pysyvä palvelumalli, joka tukee Restartup -yrityksiä.

Pohjois-Pohjanmaan Restartup -palvelumallin kehittämisessä hyödynnetään rahoittajien, eri alojen asiantuntijoiden, kuntien elinkeinopalveluiden, Kauppakamarin ja Suomen Yrittäjien asiantuntemusta.

 

Hankkeessa on tavoitteena estää yritysten turhat lopetukset ja näin edistää maakunnan elinvoimaisuutta sekä kasvua. Hankkeella aktivoidaan vähintään 100 potentiaalista Restartup -yritystä/jatkajaa ja sparrataan toteutukseen vähintään 20 Restartup -järjestelyä.

 

Hankkeessa myös ohjataan ja autetaan yrityksiä/jatkajia oikean rahoituslähteen löytämisessä. Rahoituslähteitä ovat esim. starttiraha, pankit, Finnvera, joukkorahoitustoimijat ja sijoittajat. Lisäksi Restartup -vaihtoehtoa markkinoidaan yrittäjyyttä harkitseville ja tässä yhtenä kanavana tulee olemaan tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa (mm. Restartup -tilaisuudet).

 

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2019. Pyhäjärven kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on hankeaikana 909 euroa.

 

Esityslistan liitteenä nro 8 on hanketiivistelmä.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupunki sitoutuu rahoittamaan Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n Vaihtoehto yrittäjyydelle-hanketta 909 eurolla ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019.

Hankkeen omarahoitusosuus katetaan vuonna 2018 ja 2019 alkavien hankkeiden sitomattomasta määrärahasta ("muut hankkeet").

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 7 on Vaihtoehto yrittäjyydelle 2018-2019 hanketiivistelmä.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa