Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen 23.4.2018 § 84 ote (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 131

14.05.2018

 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano

 

2121/00.04.01/2018

 

KHALL 14.05.2018 § 131

 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on tehnyt kokouksessaan 23.4.2018 päätösesityksen sote- ja maakuntauudistuksen Pohjois-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt käynnistämään väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon hyväksymismenettelyn ja toimittamaan päätöksestä pöytäkirjanotteen 15.6.2018 mennessä. Hyväksymismenettely on edellytyksenä väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiselle.

 

Maakuntahallitus tekee lopullisen asettamispäätöksen viivytyksettä sen jälkeen,kun otteet hyväksymispäätöksistä on vastaanotettu ja eduskunta on hyväksynyt sote- ja maakuntauudistuksen pohjana olevat lakiesitykset.

 

Liitteenä nro 9 on Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen pöytäkirjanote 23.4.2018, josta ilmenee ehdotettu valmistelutoimielimen kokoonpano.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen esityksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 8 on Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen pöytäkirjanote 23.4.2018.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa