Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 119

14.05.2018

 

Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat

 

2054/00.02.01/2018

 

KHALL 14.05.2018 § 119

 

 

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

1. merkitä viranhaltijapäätökset ajalta 5.4.2018-9.5.2018, sivistyslautakunnan pöytäkirjan 17.4.2018 §:t 27-38 sekä teknisen lautakunnan pöytäkirjan 26.4.2018 §:t 25-33 tiedoksi ja

 

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa