Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 78

03.05.2018

 

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

 

2093/02.02.01/2018

 

TARKLTK1 § 78

 

 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

 

Tilintarkastaja raportoi tilintarkastuksesta tarkastuslautakunnalle hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusopimuksen mukaisesti.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Vastuunalainen tilintarkastaja Mirja Klasila esittelee tarkastuslautakunnalle loppuraportin tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017.

 

Tarkastuslautakunta keskustelee vastuunlainen tilintarkastaja Mirja Klasilan kanssa vuoden 2017 tilinpäätöksestä.

 

Päätös:

 

Vastuunalainen tilintarkastaja Mirja Klasila ja Satu Väisänen saapuivat kokoukseen klo 16.00.

 

Mirja Klasila esitteli tarkastuslautakunnalle loppuraportin tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017.

 

Tarkastuslautakunta keskusteli Mirja Klasilan kanssa vuoden 2017 tilinpäätöksestä.

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2017 tilintarkastuksen loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen.

 

Mirja Klasila poistui kokouksesta klo 16.20.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa