Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
175   Kokouksen avaaminen
176   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
177   Pöytäkirjantarkastajien valinta
178   Työjärjestyksen hyväksyminen
179 Valitus KHO:lle asiassa dnro 01415/16/2206
180   Muut esille tulevat asiat
181   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Kauranen Asko Puheenjohtaja
Jussinniemi Jouni I varapuheenjohtaja
Hynninen Mirja II varapuheenjohtaja
Koski Heikki Jäsen
Pappila Eeva-Riitta Jäsen
Kurtén Kjell Varajäsen
Kinnunen Kirsti Hallintosihteeri/Pöytäkirjanpitäjä
Tikanmäki Jukka Kvalt puheenjohtaja
Mykkänen Teija Kvalt I varapuheenjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja julkaistaan yleisesti nähtäville Pyhäjärven kaupungin verkkosivuille 2.8.2018