Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
66   Kokouksen avaaminen
67   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
68   Pöytäkirjantarkastajien valinta
69   Työjärjestyksen hyväksyminen
70   Sivistystoimen viranhaltijapäätökset
71   Osavuosikatsaus 31.8.2018, sivistystoimi
72   Perusopetuksen ja lukion lukuvuosisuunnitelmat lv 2018 -2019
73   Toimenpiteet ja tiedoksisaatot
74   Muut esille tulevat asiat
75   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Karvonen Ilpo puheenjohtaja
Kauranen Greta varapuheenjohtaja
Hautala Pirkko jäsen
Haapanen Pauliaukusti jäsen
Karvonen Jarkko jäsen
Aulakoski Eeva jäsen
Lehtosaari Jukka esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäväksi Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla 03.10.2018. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon seitsemän paivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (KL140 §).