Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Maaseutulautakunta

§ 11

28.09.2018

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

2065/00.02.04/2018

 

MAASELTK § 11

 

 

Hallintosäännön 123 §:n mukaan:

 

"Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä,

mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla".

 

Esityslista toimii kokouskutsuna.

 

Päätös:

 

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa