Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus ja TA:n toteutuma 31.8.2018

Tarkastuslautakunta1

§ 110

28.09.2018

 

Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 31.8.2018

 

2091/02.02.02/2018

 

TARKLTK1 § 110

 

 

Kaupunginhallitus on päättänyt 3.6.2013 § 308, että Pyhäjärven kaupunki laatii numeerisen tuloslaskelman huhtikuun lopun tilanteesta ja laajemman osavuosikatsauksen elokuun lopun tilanteesta. Katsaukset on saatettava kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Samalla esitetään tarvittaessa vuoden 2018 talousarvion tarkistukset valtuustolle. Erityisesti toimintatuottojen kertymä on tarkasteltava ja muutokset esitettävä valtuustolle.

 

Osavuosikatsaus vastaa sisällöltään tiivistetyssä muodossa esitettävää tilinpäätöstä tuloslaskelmineen ja taseineen.

 

Osavuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan tarkastelu siten, että vuoden 2018 talousarviossa asetettuja tavoitteiden toteutumista voidaan jatkuvasti seurata. Tavoitteita vaarantaviin muutoksiin tulee voida puuttua välittömästi.

 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Mahdollisten talousarvion ylitysten minimoimisen ja kattamisen suhteen tulee esittää yksilöidyt toimintasuunnitelmat.

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa, poikkeamiin reagointia ja suoriutumisen arviointia. Kaupunginvaltuuston 30.6.2014 § 70 hyväksymässä Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjassa toimielimiä pyydetään raportoimaan merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia. Toimialueita ja tytäryhtiöitä velvoitetaan raportoimaan asetettujen tavoitteiden mittareiden toteutumista.

 

Osavuosikatsaustiedot on toimitettava kaupunginhallitukselle 1.10.2018 mennessä.

 

Osavuosikatsauksessa tulee esittää arviot vuoden lopun tilanteesta 31.8. tilanteen pohjalta niin toiminnallisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden osalta (toteutuma / arvio).

 

Oheismateriaalina nro 1

- osavuosikatsauksen laadintaohje.

 

Liitteenä nro 1

- tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2018.

 

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.8.2018 esitellään kokouksessa.

 

Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 31.8.2018 jaetaan ja esitellään kokouksessa.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksessa jaettavan tarkastuslautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2018 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunnalle jaettiin kokouksessa tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus. Puheenjohtaja esitteli lautakunnalle talousarvion toteutuman 31.8.2018 ja jaetun osavuosikatsauksen.

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan päätösehdotuksen.

 

Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus ja talousarvion toteutuma 31.8.2018 ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa