Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Maaseutuyrittäjä 2018 / Perustelut

Maaseutulautakunta

§ 17

28.09.2018

Kaupunginhallitus

§ 280

29.10.2018

 

Vuoden 2018 maaseutuyrittäjän valinta Pyhäjärvellä

 

1347/00.04.02/2014

 

MAASELTK § 17

 

 

Pyhäjärvellä on valittu vuodesta 1981 lähtien vuoden maaseutuyrittäjä.

 

Maaseutulautakunta on valitessaan vuoden maaseutuyrittäjää kiinnittänyt erityistä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

-maatilan tai muun maaseutuyrityksen toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen

-maatilan rakenteen ja toimintaedellytysten parantaminen

-maaseudun uuden yritystoiminnan edistäminen

-koulutuksen ja neuvonnan hyväksikäyttö

-tuotteiden laadun parantaminen

-yhteistoiminnan edistäminen

-osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon

 

Maaseutujohtajan päätösehdotus:

 

Lautakunta esittää vuoden 2018 maaseutuyrittäjän kaupunginhallitukselle. maaseutuyrittäjän nimi valintaperusteineen julkistetaan palkitsemistilaisuudessa.

 

Päätös:

 

Pöytäkirja liitteenä nro 1 on esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2018 maaseutuyrittäjäksi perusteluineen, liite on julkinen kaupunginhallituksen päätöksen julkistamisen jälkeen.

KHALL 29.10.2018 § 280

 

 

Maaseutulautakunnan tekemä esitys esitellään kokouksessa.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää nimetä vuoden 2018 maaseutuyrittäjäksi Pyhäjärvellä maaseutulautakunnan ehdottaman henkilön. Vuoden 2018 maaseutuyrittäjän nimi valintaperusteineen julkistetaan palkitsemistilaisuudessa.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa