Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Muutosbudjetti 2 / 2018, toimialueet, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma (pdf)
  Ppky Selänteen osavuosikatsaus 31.8.2018 ja lisämäärärahaesitykset (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 276

29.10.2018

 

Ppky Selänteen osavuosikatsaus 31.8.2018 sekä lisämäärärahaesitykset

 

2171/02.02.02/2018

 

KHALL 29.10.2018 § 276

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on päättänyt 11.10.2018 § 143 merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2018 sekä esittää kaupunginvaltuustoille muutosesitykset jäsenkuntien maksuosuuksiin vuodelle 2018.

 

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1. - 31.8.2018 toimintatuotot ovat 47,4 miljoonaa euroa, toimintakulut 47,9 miljoonaa euroa ja toimintakate siten -0,5 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin 0,7 miljoonaa euroa.

 

Talousarvion toteutuminen kunnittain 1.1. - 31.8.2018, euroa

 

 

TA 2018

Tot. 31.8.18

Tot.%

 

 

 

 

Haapajärvi

27 922 491

18 213 314

65,23 %

Kärsämäki

231 100

127 239

55,06 %

Pyhäjärvi

24 947 604

16 282 429

65,27 %

Reisjärvi

12 093 205

7 512 811

62,12 %

Yhteensä

65 194 400

42 135 793

64,63 %

 

Talousarvion toteutuminen Pyhäjärven osalta 1.1. - 31.8.2018, 16.250.280 euroa, kun elokuun erikoissairaanhoidon kustannukset (607.246 euroa) on lisätty toteutuneisiin kustannuksiin.

 

 

TA 2018

Tot. 31.8.18

Tot.%

 

 

 

 

Pyhäjärvi

24 947 604

16 250 280

65,14 %

 

 

Maksetut ennakot sekä erotus kunnittain 31.8.2018, euroa

 

Maksetut ennakot Erotus

-lisäperintä/+palautus

 

Haapajärvi

17 891 133

-322 181

Kärsämäki

154 066

26 827

Pyhäjärvi

15 643 034

-639 395

Reisjärvi

7 715 681

202 870

 

 

 

Yhteensä

41 403 914

-731 879

 

Kuntien maksuosuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osalta talousarvion mukaisella kuukausiosuudella. Vuodenvaihteessa erikoissairaanhoidon joulukuun lasku laskutetaan jäsenkunnilta tammikuun puolella ja tuloutetaan kirjanpidossa joulukuulle.

 

Yllä olevan taulukon mukaisesti on tulossa talousarviomäärärahojen ylityksiä, koska tuloslaskelma on alijäämäinen. Talousarviomuutoksista tehdään kunkin jäsenkunnan valtuustolle asianomaista kuntaa koskeva esitys.

 

Pyhäjärven osalta talousarvion muutosesitys on -801.400 euroa. Hyvinvointipalveluissa 175.000 euroa (vammaispalvelumenojen alitus 200.000 euroa ja työntekijöille maksettava kertakorvaus -25.000 euroa). Terveys- ja vanhuspalveluissa 945.000 euroa (vastaanottopalvelujen sijaismäärärahat, hoitotarvikkeet ja vuokrat, vuodeosaston palkkakustannukset, tehostetun palveluasumisen oman toiminnan sijaismäärärahat ja ostopalvelut sekä työntekijöille maksettava kertakorvaus) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla -31.400 euroa.

 

Investointien määrärahoihin tehdään seuraavat muutosesitykset. Kotihoidon sähkölukkoja ei hankita, varaus 45.000 euroa. Atk-laitteet on hankittu leasingrahoituksella, varaus investoinneissa 52.970 euroa. Investointimäärärahaa tarkistetaan alaspäin vuodelle 2018 yhteensä 97.970 euroa.

 

Saatavien poistot vuodelta 2017 ovat yhteensä 90.200 euroa, jonka jakautuminen on arvioitu seuraavasti: Haapajärven osalta 41.300, euroa, Pyhäjärven 31.400 euroa ja Reisjärven 16.500 euroa. Saatavien poistoista kuntayhtymähallitus tekee erillisen päätöksen. Saatavia peritään vielä loppuvuoden aikana.

Yhteensä toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alitukset ovat -1.863.700 euroa, jota vastaavasti toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat

 

Yhtymähallitus on kolmena edellisenä toimintavuonna tarkistanut jäsenkuntien maksuosuuksien ennakoita elokuun koko toteutuman perusteella. Tarkempi ja perustellumpi tarkistusperuste maksuosuuksien ennakoille ovat talousarvion muun toiminnan kuin erikoissairaanhoidon talousarvion muutosesitykset. Elokuun toteutuman ennakoita tulisi tarkistaa lisälaskutuksella/palautuksella marraskuun ensimmäisessä laskutuksessa (eräpäivä 16.11.2018) seuraavasti: Haapajärvi -322.181 €, Pyhäjärvi -639.395 € ja Reisjärvi 202.870 €. Kärsämäen ennakkolaskua ei korjata.

 

Talousarvion ylittymisen johdosta on palvelujohtajien ja -päälliköiden palaverissa tunnistettu talouden tosiseikat ja päädytty siihen, että tiukkaa taloutta noudatetaan myös loppuvuoden osalta. Vuosilomia keskitetään joulun ajalle niissä toimipisteissä, joissa se on palveluja heikentämättä mahdollista. Lisäksi talousarvion mukaisesti toteutetaan joulusulku.

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus esittää Pyhäjärven kaupunginvaltuustolle, että Pyhäjärven palvelujen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä 801.400 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti 801.400 euroa.

 

Pyhäjärven kaupungin talousarviossa 2018 toimintakulujen muutos lisää asiakaspalvelujen ostoja 801.400 euroa. Toimintakulujen muutos kasvattaa Selänne-palvelujen, kaupunginhallituksen sekä hallintotoimen talousarviota samalla summalla. Kaupungin tilikauden alijäämä talousarviossa 2018 kasvaa samalla summalla eli 801.400 eurolla.

 

Liite nro 1:

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus.

Liite nro 2:

Muutosbudjetti 2 / 2018, toimialueet

Muutosbudjetti 2 / 2018, tuloslaskelma

Muutosbudjetti 2 / 2018, rahoituslaskelma

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

1. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2018 ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

 

2. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Ppky Selänteen yhtymähallituksen esittämän Pyhäjärven palvelujen ja hallinnon osuuden muutoksen talousarvioon lisäämällä toimintakuluja 801.400 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti 801.400 euroa

 

3. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 801.400 euron suuruisen käyttötalouden muutosesityksen Pyhäjärven kaupungin talousarvioon vuodelle 2018.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa