Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 305

26.11.2018

 

Työjärjestyksen hyväksyminen

 

2048/00.02.01/2018

 

KHALL 26.11.2018 § 305

 

 

Hallintosäännön (27.11.2017 § 118) 133.1 §:n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

 

Hallintosäännön 134 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kyseinen asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä.

 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä hallintosäännön määräämällä tavalla.

 

Päätös:

 

Vt. kaupunginjohtaja ilmoitti lisälista-asiana:

 

"Laskujen hyväksyjät ja pankkitilien käyttöoikeudet 1.11.2018-31.12.2019.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä hallintosäännön määräämällä tavalla ja päätti ottaa ilmoitetun lisälistan asian käsiteltäväksi.

 

 

Ppky Selänteen talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen esitteli Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuoden 2019 vuosisopimuksen ja talousarvion ja sekä vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman klo 15.10-15.40 (asia nro 7).

 

Sote-hyvinvointi projektipäällikkö Arja Rantapelkonen oli paikalla Ppky Selänteen vuoden 2019 vuosisopimuksen ja talousarvion sekä taloussuunnitelmavuosien 2020-2021 esittelyn ajan klo 15.10-15.40.

 

Kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle esittelivät (asia nro 8):

 

Tekninen toimi:

Tekninen johtaja Sami Laukkanen klo 15.41-16.05.

 

Mirja Hynninen saapui kokoukseen klo 16.05.

 

Sivistystoimi:

Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari klo 16.05-16.28.

 

Hallintotoimi:

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä, yleishallinto klo 16.28-16.35.

 

Vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, toiminnalliset tavoitteet ja elinkeinotoimi klo 16.35-17.00.

 

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä, talousarvion esittely pääkohdittain 17.00 -17.18.

 

Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 17.18-17.28.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa