Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 124

19.11.2018

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

2101/00.02.02/2018

 

TARKLTK1 § 124

 

 

Hallintosäännön 142.3 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on tarkastettu.

 

Tarkastuslautakunta (5.10.2017 § 90) on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tarkastaa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä tarkastuslautakunnan jäsentä.

 

Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti nähtävilläoloa edeltävänä arkipäivänä. Tarkastuksen jälkeen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen julkaistaan yleisesti nähtäväksi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla vastaavana viikonpäivänä kokouksesta.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävitöntä tarkastuslautakunnan jäsentä.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Kivelä ja Tuomo Haapapuro.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa