Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 135

04.12.2018

 

Keskustelutilaisuus tarkastuslautakunta / Sivistystoimen henkilöt

 

2040/00.03.01/2017

 

TARKLTK1 § 135

 

 

Arviointityöhönsä kirjallisena saamansa tiedon lisäksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista tutustua eri toimialojen ja toimielinten toimintaan sekä haastatella henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Lautakunnan on tarkoituksenmukaista kuulla myös tarvittaessa kaupungille eri ostopalveluja tuottavien organisaatioiden henkilöstöä.

 

Tarkastuslautakunnan on arviointityön kannalta hyödyllistä toteuttaa tutustumis- ja arviointikäyntejä harkintansa mukaan kaupungin eri laitoksiin ja kaupungissa muihin mahdollisiin kohteisiin.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta tutustuu Rannan kouluun ja Ruotasen kouluun ja keskustelee henkilöstön kanssa.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta tutustui koulujen toimintaan ja keskusteli henkilöiden kanssa seuraavasti:

 

Rannankylän koulu:

Koulunjohtaja Jarkko Ojala klo 10.45-11.30

 

Ruotasen koulu

Koulunjohtaja Keijo Kananen klo 11.45-12.30

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi keskusteluissa esille tulleet asiat.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa