Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaaminen
2   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3   Pöytäkirjantarkastajien valinta
4   Työjärjestyksen hyväksyminen
5   Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkistaminen ja pitäminen nähtävillä
6   Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja hyväksyminen vuonna 2019
7   Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2019
8   Ruotasen alueen yleiskaava
9   Talvihoitourakka vuosille 2015 - 2018 asemakaavatiet ja kevyenliikenteen väylät v. 2019 option käyttö
10   Talvihoitourakka vuosille 2015 - 2018 pihat ja alueet v. 2019 option käyttö
11   Viranhaltijapäätökset
12   Muut esille tulevat asiat
13   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Liuska Juha varapuheenjohtaja
Kärkkäinen-Rytkönen Marita jäsen
Väisänen Satu jäsen
Pennanen Reijo jäsen
Karvonen Irina varajäsen
Pappila Eeva-Riitta khall. ed.
Laukkanen Sami tekninen johtaja
Taskinen Antti rakennusmestari

Nähtävilläolo  
Kaupungintalo, tekninen toimisto  
Alkaen 22.02.2019 12:00