Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 7

25.01.2019

 

Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyminen vuonna 2019

 

2031/00.01.01/2017

 

TARKLTK1 § 7

 

 

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kukin toimielin määrää toimialakohtaiset laskujensa hyväksyjän ja tälle varahenkilön. Laskujen hyväksyjä varmistaa, että lasku on asiallisesti tarkastettu sen viranomaisen puolesta, jonka alaan lasku kuuluu ja hyväksyy sen.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää, että vuonna 2019

 

1. lautakunnan sisäiset laskut hyväksyy sihteeri, jotka saatetaan lautakunnalle tiedoksi seuraavassa kokouksessa

 

2. ostolaskut vastaanottaa sihteeri ja hyväksyy puheenjohtaja, varalla talous- ja hallintojohtaja.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta hyväksyI tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-2.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa