Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 67

11.03.2019

 

Röytiö Herman lahjoitusrahasto

 

469/02.05.01/2011

 

KHALL 11.03.2019 § 67

 

Pyhäjärven kaupungin taseessa olevat toimeksiantojen pääomat sisältävät Röytiö Herman lahjoitusrahaston. Rahaston varoja käytetään kaupunginhallituksen 8.11.2010 päätöksellä Pyhäjärven kaupungin ikääntyvien henkilöiden terveys- ja hoivapalveluihin. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä sekä valvoo varojen käyttöä.

 

Rahaston säännön mukaan kaupunginhallitukselle annetaan kirjallinen selvitys myönnetyistä avustuksista ja rahaston pääomassa tapahtuneista muutoksista.

 

Vuoden 2018 aika rahaston pääomaa ei ole käytetty.

 

Röytiö Herman lahjoitusrahasto

 

Pääoma 1.1.2018

48.771,06 €

Lahjoitusrahaston käyttö v. 2018

0,00 €

Pääoma 31.12.2018

48.771,06 €

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Hallintotoimi antaa kaupunginhallitukselle tiedoksi Pyhäjärven kaupungin toimeksiantojen pääomiin sisältyvän Röytiö Herman lahjoitusrahaston pääomassa tapahtuneet muutokset vuoden 2018 aikana.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa