Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 68

11.03.2019

 

Vanhusasiakkaiden ja omaisten virkistyspäivän kuljetuspalveluiden maksaminen Herman Röytiön rahastosta

 

469/02.05.01/2011

 

KHALL 11.03.2019 § 68

 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kotihoidon henkilöstö on järjestänyt viime vuosina vanhusasiakkaille ja omaisille virkistyspäivän. Virkistyspäivä on toteutettu kotihoidon henkilöstön toimesta. Tapahtuman kustannukset ovat olleet noin 2.500 euroa / tapahtuma. Kustannukset koostuvat kuljetus- ja ohjelmapalveluista, tarjoiluista sekä tilanvuokrasta. Varat tapahtuman järjestämiseen on saatu yrittäjiltä ja yhteisöiltä, jotka ovat halunneet osallistua kotihoidon vanhuksille järjestettävään tapahtumaan.

 

Pyhäjärven kaupunki on osallistunut vuosina 2017 ja 2018 vanhuksien virkistyspäivän järjestämiseen maksamalla tapahtuman kuljetuksiin liittyvät kustannukset. Kuljetuskustannukset ovat olleet

vuonna 2017 1.016,80 euroa ja

vuonna 2018 1.252,33 euroa.

 

Vanhusasiakkaiden ja omaisten virkistyspäivän kustannuksiin osallistuminen edistää omalta osaltaan Pyhäjärven kaupunkistrategian tavoitetta ikäystävällinen Pyhäjärvi.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää osallistua vuosina 2019 - 2023 enintään 1.000 euron suuruisella summalla kotihoidon järjestämään vanhusten virkistyspäivän kuljetuspalveluiden kustannusten maksamiseen.

 

Kuljetuspalveluista aiheutuvat kustannukset katetaan Herman Röytiön lahjoitusrahaston varoista, jotka ovat tarkoitettu Pyhäjärven kaupungin ikääntyvien henkilöiden terveys- ja hoivapalveluihin.

 

Kaupunginhallitus pyytää tapahtuman järjestäjiä lähettämään laskun kotihoidon vanhusten virkistyspäivään liittyvästä kuljetuksesta Pyhäjärven kaupungille / Herman Röytiö lahjoitusrahasto. Laskuun pyydetään liittämään tapahtuman ohjelma, joka toimii selvityksenä annetun avustuksen käytöstä. Mikäli kaupunki ei saa hyväksyttävää selvitystä annetun avustuksen käytöstä, laskua ei makseta kaupungin toimesta.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää osallistua vuosina 2019 - 2023 enintään 1.200 euron suuruisella summalla kotihoidon järjestämään vanhusten virkistyspäivän kuljetuspalveluiden kustannusten maksamiseen.

 

Kuljetuspalveluista aiheutuvat kustannukset katetaan Herman Röytiön lahjoitusrahaston varoista, jotka ovat tarkoitettu Pyhäjärven kaupungin ikääntyvien henkilöiden terveys- ja hoivapalveluihin.

 

Kaupunginhallitus pyytää tapahtuman järjestäjiä lähettämään laskun kotihoidon vanhusten virkistyspäivään liittyvästä kuljetuksesta Pyhäjärven kaupungille / Herman Röytiö lahjoitusrahasto. Laskuun pyydetään liittämään tapahtuman ohjelma, joka toimii selvityksenä annetun avustuksen käytöstä. Mikäli kaupunki ei saa hyväksyttävää selvitystä annetun avustuksen käytöstä, laskua ei makseta kaupungin toimesta.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa