Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 65

11.03.2019

 

Eronpyyntö Pyhäjärven kaupungin luottamustoimista

 

1906/00.00.01/2017

 

KHALL 11.03.2019 § 65

 

 

Atte Héllen eronpyynnöllään 27.2.2019 irtisanoutuu Pyhäjärven kaupungin luottamustoimista 1.2.2019 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

Atte Héllen on kuntavaalien 2017 tulokseen perustuen toiminut Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p:n neljäntenä varavaltuutettuna.

 

Kaupunginvaltuusto 19.6.2017 § 51 päätöksellään valitsi Atte Héllenin tarkastuslautakunnan varajäseneksi.

 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.

 

Kaupunginvaltuusto on 19.6.2017 § 51 valinnut tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

 

Jäsenet Varajäsenet

Juhani Pyhtilä, puheenjohtaja Kalevi Lehtomäki

Satu Väisänen, varapuheenjohtaja Satu Kivelä

Taimi Piippo Atte Héllen

Aimo Karvonen Martti Savolainen

Tuomo Haapapuro Irja Lehtinen

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

 

1. kaupunginvaltuusto myöntää eron Atte Héllenille valtuuston varajäsenyydestä.

 

2. kaupunginvaltuusto myöntää Atte Hellénille eron Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

 

3. valtuusto valitsee varajäsenen Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakuntaan 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus ´hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-3.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa