Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
57   Kokouksen avaaminen
58   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
59   Pöytäkirjantarkastajien valinta
60   Työjärjestyksen hyväksyminen
61   Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat
62 Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2019
63 Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2019
64 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen määrärahojen käyttösuunnitelma v. 2019
65   Eronpyyntö Pyhäjärven kaupungin luottamustoimista
66 Rahoitusesitys / PyhäBiokaasu Oy (perustettava yhtiö)
67   Röytiö Herman lahjoitusrahasto
68   Vanhusasiakkaiden ja omaisten virkistyspäivän kuljetuspalveluiden maksaminen Herman Röytiön rahastosta
69   Ikäihmisten liikuntapäivän kustannuksiin osallistuminen Herman Röytiön rahastosta
70   Kuntalaisaloitteet vuodelta 2018
71   Valtuutettujen aloitteet vuonna 2018
72 Poikkeaminen tilalla 626-402-43-25 käyttötarkoitus
73   Tiedoksiannot
74   Vt. kaupunginjohtajan palkan tarkistaminen
75   Muut esille tulevat asiat
76   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Kauranen Asko Puheenjohtaja
Hynninen Mirja II varapuheenjohtaja
Koski Heikki Jäsen
Pappila Eeva-Riitta Jäsen
Haapanen Pauliaukusti Jäsen
Leppäharju Raija Jäsen
Leskinen Jorma Varajäsen
Kiviniemi Henrik Vt. kaupunginjohtaja
Kinnunen Kirsti Hallintosihteeri
Tikanmäki Jukka Kvalt puheenjohtaja
Mykkänen Teija Kvalt I varapuheenjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja julkaistaan verkkosivuille 14.3.2019.