Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 19

11.03.2019

 

Pyhäjärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2019-2020

 

2258/02.08.00/2019

 

TARKLTK1 § 19

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

 

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Kuntalain mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön (kvalt 15.10.2018 § 82) 70 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

 

Tilintarkastuspalveluiden hankinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon 60.000 € ilman arvonlisäveroa (palveluhankinnat). Hankinta suoritetaan Pyhäjärven kaupungin hankintaohjeen (khall 8.10.2018 § 266) mukaan.

 

Tarkastuslautakunta 21.1.2019 § 9 päätti, että

- Pyhäjärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut hankitaan vuosille 2019-2020.

 

- Pyhäjärven kaupungin tytäryhtiöiltä pyydetään valtuutus tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamiseen vuosille 2019-2020 kaupungin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen kanssa samanaikaisesti.

 

Pyhäjärven kaupungin seuraavat tytäryhtiöt ovat jättäneet valtuutuksen tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamiseen vuosille 2019-2020 kaupungin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen kanssa samanaikaisesti:

 

Pyhäjärven Kehitys Oy

Kiinteistö Oy Rillankivi

Pyhänet Oy

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo

Pyhäsalmen Lentokenttä Oy

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy

Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy

Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha

 

Tarjouspyyntöluonnos Pyhäjärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinnasta vuosille 2019-2020 jaetaan kokouksessa.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Puheenjohtaja esittelee tarkastuslautakunnalle valmistellun tarjouspyynnön Pyhäjärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinnasta vuosille 2019-2020 kokouksessa.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli kokouksessa jaetun tarjouspyynnön Pyhäjärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinnasta vuosille 2019-2020.

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarjouspyynnön yksimielisesti.

 

Tarkastuslautakunta päätti pyytää tarjoukset seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä:

BDO Audiator Ab

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa