Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 88

25.03.2019

 

Pyhäjärven kaupungin edustajan nimeäminen Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmään

 

1970/00.00.01/2017

 

KHALL 25.03.2019 § 88

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on joulukuussa 2019 nimennyt Pohjois-Pohjanmaalle ELY-keskuksen ehdotuksen perusteella kolme merkittävää tulvariskialuetta: Kalajoella Alavieska-Ylivieska, Iijoella Pudasjärven taajama, sekä uutena alueena Pyhäjoen alaosa. Merkittävien tulvariskialueiden nimeämisen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriö asetti kullekin merkittävälle tulvariskialueelle tulvaryhmän.

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kirjeellään pyytää kuntia ja pelastuslaitoksia nimeämään jäsenen ja varajäsenen (et) Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmään kaudelle 2018-2022.

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on järjestänyt 19.3.2019 tulvaryhmien aloituspalaverin. Palaverin tarkoituksena on ollut käydä lävitse mitä edellisellä tulvaryhmien 2012-2018 toimintakaudella tapahtui ja miten saadaan nyt alkanut tulvaryhmien uusi toimintakausi sujuvasti alkuun.

 

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on tulvariskien hallinnasta annetun lain 15 §:n mukaisesti asettaa tulvaryhmät tulvariskien hallintasuunnitelman laatimiseksi tarvittavaa viranomaisyhteistyötä varten. Tulvaryhmät asetetaan sellaiselle vesistöalueelle ja merenrannikon alueelle, jolle ministeriö on nimennyt päätöksellään 20.12.2018 yhden tai useamman merkittävän tulvariskialueen. Maakunnan liitot ovat valmistelleet ja toimittaneet ministeriöön esitykset alueidensa tulvaryhmiksi. Tulvaryhmän muodostavat asianomaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, maakunnan liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimen edustajat.

 

Tulvaryhmien toimikausi päättyy 31.5.2022. Toimikausi on sovitettu yhteen vesien- ja merenhoidon suunnittelun toimikauden kanssa.

 

Tulvaryhmä voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa avustamaan alueen tulvariskien hallinnan suunnittelussa. Asiantuntijoiden kuuleminen on tärkeää, koska suunnitteluprosessin ja eri viranomais- sekä muiden tahojen osallistumisen myötä tarkoituksena on, että saavutetaan mahdollisimman laaja yhteisymmärrys siitä, miten tulvariskien hallinta alueella järjestetään. Yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi tarvittava yhteistyö voi liittyä esimerkiksi alueiden käytön suunnitteluun, rakentamisen ohjaukseen, pelastustoimintaan, vesistöjen käyttöön sekä hoitoon, luonnonsuojeluun, kalatalouteen tai elinkeinotoimintaan.

 

Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Pohjois-Pohjanmaan liitto (puheenjohtaja)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pyhäjoen kunta

Kärsämäen kunta

Oulaisten kaupunki

Merijärven kunta

Haapaveden kaupunki

Pyhäjärven kaupunki

Jokilaaksojen pelastuslaitos

 

Vesistöalueella sijaitsee Pyhäjoen alaosan merkittävä tulvariskialue.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää nimetä Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmään Pyhäjärven kaupungin edustajana teknisen johtajan ja varalle maaseutujohtajan.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa