Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 104

15.04.2019

 

Tiedoksiannot

 

2209/07.02.00/2019

 

KHALL 15.04.2019 § 104

 

 

26.3.2019 (dnro VN/1969/201) / Geologian tutkimuskeskuksenja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

 

Luettavissa internet-osoitteessa:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4795-1

(Suomen ympäristö 2/2018)

 

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisu sekä julkaisussa mainittujen kivikkokerrostumien aluekuvaukset ja aluekartat ovat saatavilla verkkosivulta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kivikot

 

Sisäministeriön 8.3.2019 antama asetus pysäköintivirhemaksusta (283/2019), joka tulee voimaan 1.5.2019 ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2020

 

Luettavissa internet-osoitteessa:

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2019/20190283

 

Välipäätös 26.3.2019 (päätösnro 19/0068/1 ) Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevat hakemukset maakuntakaavan hyväksymistä koskevassa asiassa / Tuulipuisto Isoneva II Oy, asiamies: asianajaja Kari Marttinen

ja Pentti Hautala ja Asta Renko-Hautala, Sievi

 

Hallinto-oikeus hylkää vaatimukset.

 

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 27.3.2019

Ympäristölautakunnan pöytäkirjanote 27.3.2019 § 6

 

Luettavissa internet-osoitteessa: http://dynasty.selanne.net/

 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 15.3.2019.

Jokilaaksojen jätelautakunnan pöytäkirja 12.3.2019.

 

Luettavissa internet-osoitteessa: http://www.ylivieska.fi/

 

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 25.3.2019 § 79 / Kuntien välisen MSE-palvelun tuottamissopimuksen jatkaminen vuosille 2019-2020.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksiannot tiedokseen saatetuiksi.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa