Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja (pdf)

Kaupunginhallitus

§ 100

15.04.2019

 

Palveluliikennekuljetusten hankinta ajanjaksolle 1.5.2019 - 30.4.2020

 

2300/08.01.00/2019

 

KHALL 15.04.2019 § 100

 

 

Pyhäjärven kaupunki järjestää kutsutaksiperiaatteella toimivaa palveluliikennettä. Jokaiselle päivälle on ennakolta sovittu reitti. Asiakkaan yhteydenoton perusteella asiakas haetaan kotoa asti. Palveluliikennekuljetukset koskevat liikennöintiä sivukyliltä keskustaan ja keskustassa arkipäivisin klo 7 - 17. Voimassaoleva sopimus palveluliikenteestä päättyy 30.4.2019.

 

Palveluliikenteen järjestämiseksi ajalle 1.5.2019 - 30.4.2020 (ja mahdollinen 1 vuoden optio) on pyydetty tarjouksia 22.3.2019 klo 13.00 mennessä julkisten hankintojen (HILMA) verkkosivuilla sekä tarjouspalvelu.fi -palvelussa julkaistulla ilmoituksella.

 

Tarjoushinta tuli ilmoittaa viikkohintana. Hinnan tuli sisältää kuljetuksen, asiakkaan avustamisen, saattamisen sekä mahdollisen odotusajan. Tarjous oli tehtävä koskemaan 500 ajokilometriä/viikko. Tarjouksessa oli ilmoitettava myös lisäkilometrien hinta.

 

Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu ja valinta toteutetaan vaiheittain seuraavasti:

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

3. Tarjousten vertailu

4. Vertailun perusteella valitaan se tarjous, joka on hinnaltaan halvin ja joka täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ehdottomat vaatimukset.

 

Määräaikaan 22.3.2019 klo 13.00 mennessä tarjouksensa jättivät Oy Rytkönen & Co ja Tenhusen Liikenne Oy.

 

Tarjoukset avattiin 1.4.2019. Molemmat tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan kelpoisuutta koskevat vaatimukset. Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousten vertailu

 

Tarjouspyynnön mukaisesti valituksi tarjoukseksi tulee vertailun perusteella hinnaltaan halvin tarjous. Tarjousten vertailussa viikkohinnan painoarvo on 90 % ja lisäkilometrien painoarvo 10 %. Halvimmalle viikkohinnalle annetaan 90 pistettä, ja muita tarjouksia pisteytettäessä niitä verrataan halvimpaan hintaan siten, että halvin hinta jaetaan tarjouksen hinnalla ja saatu luku kerrotaan 90:llä. Vastaavasti lisäkilometrien osalta halvimmalle hinnalle annetaan 10 pistettä ja muita tarjottuja hintoja pisteytettäessä halvin hinta jaetaan tarjouksen hinnalla ja saatu luku kerrotaan 10:llä.

 

Valituksi tulee tarjous, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Vertailussa viikkohinnan painoarvo on 90 % ja lisäkilometrien painoarvo on 10 %.

 

Tenhusen Liikenne Oy Viikkohinta 90,0

Lisäkilometrihinta 3,3

Yhteensä 93,3

Oy Rytkönen & Co Viikkohinta 73,6

Lisäkilometrihinta 10,0

Yhteensä 83,6

 

Tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautui Tenhusen Liikenne Oy:n tarjous.

 

Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Liitteenä nro 3

- Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää, että palveluliikennekuljetukset ajalle 1.5.2019 - 30.4.2020 hankitaan hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Tenhusen Liikenne Oy:ltä tarjouksessa ilmoitettuun hintaan ja tarjousasiakirjoissa esitetyin ehdoin.

 

Mahdollisen optiovuoden käytöstä päätetään erikseen.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 3

- tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa