Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Keskusvaalilautakunta

§ 27

12.04.2019

 

Eduskuntavaalit 2019 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

 

2214/00.00.00/2019

 

KESKVLTK § 27

 

 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksessa, joka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina 12.4.2019 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

 

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos

 

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin,

 

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;

 

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

 

4) kotiäänestys on kohdissa 1-3 mainittujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.

 

Äänestyksessä huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen. Vaalikuorta ei saa avata.

 

Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen kuittausmerkintää, ja siihen liitetty vaalikuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekisteriin merkitään, että lähetekirjeessä mainittu henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan.

 

Jos hyväksyminen tapahtuu myöhemmin kuin 4. päivänä ennen vaalipäivää klo 19.00, merkintä tehdään myös oikeusministeriön määräämällä tavalla lisäksi vaaliluetteloon.

 

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä sekä äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä lasketaan ja saadut luvut merkitään pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina lukitussa tilassa.

 

Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä siihen, että merkinnät äänioikeusrekisteriin tehdään mahdollisimman kattavasti ennen keskiviikkoa 10.4.2019 klo 18.00 mennessä, jolloin oikeusministeriö aloittaa vaaliluetteloiden keskitetyn tulostuksen äänioikeusrekisteristä.

 

Alustavan tarkastuksen suorittavat keskusvaalilautakunnan sihteeri Aili Pesonen ja hallintosihteeri Kirsti Kinnunen.

 

Keskusvaalilautakunnan on merkittävä tuloslaskentajärjestelmän asianomaiseen kohtaan hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä. Tuloslaskentajärjestelmässä ennakkoon äänestäneiden lukumäärä on siis yhtä kuin hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä äänestysalueessa.

 

Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastetaan määräaikaan mennessä saapuneet ennakkoäänestys-

asiakirjat.

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja Paavo Leskinen jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Varajäsen Juha Pengerkoski tuli kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Puheenjohtajana tässä pykälässä toimi varapuheenjohtaja Jere Hakkarainen.

 

Ennakkoon äänestäneitä vaalitietojärjestelmän mukaan Pyhäjärven,

Pyhäsalmi äänestysalue 001 on yhteensä 1606, joista ulkosuomalaisia 20, sisältää yhden kirjeäänen. Todettiin lukumäärän täsmäävän vaalitietojärjestelmän mukaisena.

 

Keskusvaalilautakunta hylkäsi kaksi ääntä lähetekirjeen puutteellisten allekirjoitusten takia (Vaalilaki 54 §).

 

Keskusvaalilautakunta suoritti kokouksessa kirjeäänestyksen vaalikuoren avaamisen (äänestyslippu pidetty kiinni, vaalisalaisuus

säilyttäen), äänestyslipun leimaus ja uudelleen kuorittaminen ruskeaan vaalikuoreen sekä vaalikuoren sijoittaminen ennakkoäänten vaalikuorien joukkoon.

 

Todettiin, että hyväksyttyjä vaalikuoria 1604 ja 2 hylättyä vaalikuorta. Vaalikuoret paketoitiin ja paketti sinetöitiin kuljetusta varten Oulun vaalipiirilautakunnalle.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa