Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Keskusvaalilautakunta

§ 28

12.04.2019

 

Muut esille tulevat asiat

 

2214/00.00.00/2019

 

KESKVLTK § 28

 

 

 

Vaalikuorten lähettäminen vaalipiirilautakunnalle

 

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan on pakattava hyväksytyt vaalikuoret kestävään päällykseen. Päällys on suljettava huolellisesti ja siihen on merkittävä vaalipiirilautakunnan osoite, päällykseen pakattujen vaalikuorien lukumäärä ja lähettäjä (keskusvaalilautakunnan nimi).

 

 

Lähetys on sinetöitävä sinettinauhalla ja toimitettava kiireellisesti vaalipiirilautakunnalle sen määräämällä tavalla.

 

 

 

Vaaliaineiston toimittaminen vaalilautakunnalle

 

 

Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja (tai jäsen)

 

tulevat kokouksen loputtua noutamaan sunnuntain 14.4.2019 vaaliaineiston.

 

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

 

 

Vaalikuorien viennistä päätetään kokouksessa (kaksi henkilöä).

 

 

 

Vaaliaineisto sunnuntain vaalipäivään luovutetaan vaalilautakunnan edustajille heti kokouksen päätyttyä.

 

 

Päätös:

 

Puheenjohtaja luki keskusvaalilautakunnalle TyötaloNAMO Tapio Raunolta tulleen sähköpostin ennakkoäänestysauton kiertoajasta ent. ammattikoulun pihalla, alkuviikosta (ma-ke).

- Todettiin, ettei eurovaalien osalta voi tehdä muutoksia aika-

tauluihin, mutta myöhemmissä vaaleissa voidaan toivomus huomioida.

 

Päätettiin, että vaalikuoripaketin Haapajärven postin jakelupisteeseen lähtevät viemään puheenjohtaja Paavo Leskinen ja jäsen Irja Lehtinen.

 

Kokouksen päätyttyä luovutetaan sunnuntain vaalimateriaalit (lukittuna, lukittuun paikkaan) vaalilautakunnan puheenjohtaja Kaija Tikanmäelle ja varapuheenjohtaja Pentti Leskiselle.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa