Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 115

29.04.2019

 

Ppky Selänne / Sosiaalityöntekijän vakanssin perustaminen aikuissosiaalityöhön

 

2311/00.04.01/2019

 

KHALL 29.04.2019 § 115

 

Sosiaalityön toimintaympäristön muutokset ja tehtäväkentän eriytyminen ovat luoneet määrällistä painetta työhön sekä lisänneet aikuissosiaalityön kehittämistarvetta. Aikuissosiaalityössä työskentelee tällä hetkellä koko Selänteen alueella 1,1 sosiaalityöntekijää sekä 1,3 sosiaaliohjaajaa. Alueellisesti tarkasteltuna henkilöstöresurssointi on merkittävästi alimitoitettu aikuissosiaalityössä. Tarve uudelle sosiaalityöntekijän vakanssille on välitön.

 

Selänteen hallintosäännön 7 §:n mukaan yhtymähallitus päättää viran lakkauttamisesta ja perustamisesta. Hallintosäännön 21 §:n mukaan palvelujohtajat valitsevat alaisensa henkilöstön. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.

 

Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat usein moniongelmaisia. Kela-siirron myötä välitystiliasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja lisäksi asiakkaat tarvitsevat paljon tukea perustoimeentulotukihakemusten hoitamiseen. Selänteeseen saapuvien toimeentulotukihakemusten määrä on lisääntynyt ja niiden käsittely määräajassa on nykyisellä resurssoinnilla erittäin haastavaa. Lisäksi sosiaaliselle kuntoutukselle on vahva tarve. Lisäksi aikuissosiaalityön ja lastensuojelun yhdyspintatyöskentelyyn tarvitaan tekijää.

 

On perusteltua perustaa uusi sosiaalityöntekijän vakanssi turvaamaan aikuissosiaalityön lakisääteiset palvelut määräajassa sekä lisäämään ennaltaehkäisevän sekä suunnitelmallisen työskentelyn osuutta. Tällä hetkellä työntekijät eivät ehdi käsittelemään hakemuksia määräajoissa ja asiakkaiden kanssa tehtävä tiivis, suunnitelmallinen työskentely jää puuttumaan. Suunnitelmallisen työskentelyn puute näkyy sekä asiakkaiden palvelun laadussa että työntekijöiden kohtuuttomassa työmäärässä. Pidemmällä tähtäimellä suunnitelmallisella työskentelyllä voidaan saada myös taloudellista säästöä.

 

Uuden sosiaalityöntekijän vakanssin perustaminen on välttämätöntä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueelle, jotta välttämättömät ja lakisääteiset palvelut saadaan turvattua aikuissosiaalityössä. Kustannusvaikutukset ovat sosiaalityöntekijän palkkakustannukset.

 

Kuntayhtymähallitus on päättänyt 21.3.2019 § 57 esittää jäsenkuntien valtuustoille, että aikuissosiaalityöhön perustetaan uusi sosiaalityöntekijän virka. Viralle myönnetään täyttölupa 1.6.2019 alkaen, mikäli virka perustetaan.

 

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen aikuissosiaalityöhön perustetaan uusi sosiaalityöntekijän virka. Viralle myönnetään täyttölupa 1.6.2019 alkaen.

 

Kaupunginhallitus pyytää Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen taloushallinnolta tarkan selvityksen viran perustamisen kustannusvaikutuksista.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa