Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
24   Kokouksen avaaminen
25   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
26   Pöytäkirjantarkastajien valinta
27   Työjärjestyksen hyväksyminen
28   Sivistystoimen viranhaltijapäätökset
29   Alaikäisiin kohdistunut epäasiallinen viestintä
30   Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
31 Koulukuljetuksen perusteet tien vaarallisuuden mukaan
32 Koulukuljetusopas
33   Toimenpiteet ja tiedoksisaatot
34   Varhaiskasvatuksen toiminnan supistaminen kesäkaudella
35   Muut esille tulevat asiat
36   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Karvonen Ilpo puheenjohtaja
Kauranen Greta varapuheenjohtaja
Tikanmäki Jussi jäsen
Hautala Pirkko jäsen
Haapanen Pauliaukusti jäsen
Aulakoski Eeva jäsen
Lehtosaari Jukka esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Miettinen Pentti asiantuntija
Rajala Eila asiantuntija

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäväksi Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla 12.4.2019. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon seitsemän paivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (KL140 §).