Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
37   Kokouksen avaaminen
38   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
39   Pöytäkirjantarkastajien valinta
40   Työjärjestyksen hyväksyminen
41   Sivistystoimen viranhaltijapäätökset
42   Kulttuuritoimen toiminta- ja kohdeavustukset vuodelle 2019
43   Liikuntatoimen toiminta-avustukset ja juniorituki vuodelle 2019
44   Nuorisotoimen toiminta-avustukset vuodelle 2019
45   Avustushakemus/Pyhäjärven Yrittäjät ry
46   Yrittäjyyskasvatus, Pyhäjärven Yrittäjät Ry avustushakemus
47   Aloite: Liikuntasalien käytön maksuttomuus, Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry
48   Ikosen koulun laskujen varahyväksyjä ja vararehtori 1.8.2019 alkaen
49   Erityisopettajan viran täyttölupa
50   Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 31.3.2019 mennessä
51   Toimenpiteet ja tiedoksisaatot
52   Historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran täyttölupa
53   Ruotasen varhaiskasvatustoiminnan siirtäminen koulun tiloihin
54   Muut esille tulevat asiat
55   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Karvonen Ilpo puheenjohtaja
Kauranen Greta varapuheenjohtaja
Hautala Pirkko jäsen
Haapanen Pauliaukusti jäsen
Karvonen Jarkko jäsen
Aulakoski Eeva jäsen
Lehtosaari Jukka esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäväksi Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla 17.5.2019. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon seitsemän paivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (KL140 §).