Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Khall 13.5.2019 § 133 / Yhdistelmä / Myönnetyt yhteisöjen toiminta-avustukset 2019

Kaupunginhallitus

§ 133

13.05.2019

Kaupunginhallitus

§ 133

13.05.2019

 

Yhteisöjen toiminta-avustusten myöntäminen

 

2319/02.05.01/2019

 

KHALL 13.05.2019 § 133

 

 

Pyhäjärven kaupungin talousarvioon vuodelle 2019 on varattu 10.000 euron määräraha yhteisöjen avustamista varten. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi lasten ja nuorten sekä sairaiden ja vanhusten palveluja edistävien yhdistysten toimintaan. Avustusta voi hakea myös tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Yhdistyksen tulee olla pyhäjärvinen yhdistys, eikä yhdistys voi saada avustusta samaan tarkoitukseen kaupungin muista avustusmäärärahoista.

 

Kaupunginhallitus on ilmoittanut avustuksen hakemisesta Pyhäjärven Sanomissa 3.4.2019 ja pyytänyt toimittamaan vapaamuotoiset avustushakemukset 23.4.2019 mennessä. Aikaisemmin saapuneet avustushakemukset otetaan huomioon toiminta-avustusasiaa käsiteltäessä.

 

Määräaikaan mennessä on saapunut 14 avustusanomusta.

 

Avustuksen hakijat, joilla käyttötarkoituksena lasten ja nuorten sekä sairaiden ja vanhusten palveluja edistävä toiminta:

 

Veteraanijärjestöt:

Pyhäjärven Rintamaveteraanit ry,

Pyhäjärven Sotaveteraanit ry.

 

Pyhäjärvellä toimivat eläkeläisjärjestöt:

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry.,

Pyhäjärven Eläkeläiset ry,

Pyhäjärven Seniorit ry.

 

Muut järjestöt:

Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry,

Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Pyhäjärven Syöpäosasto,

Pyhäjärven Parkinson-kerho,

Sireena Ry.

 

Pyhäjärven Parkinson-kerho ja Pyhäjärven Syöpäosasto ovat Pohjois-Suomen yhdistyksen alaisia ja toimivat itsenäisesti omassa kunnassa. Yhdistysrekisterin mukaan muiden edellä mainittujen yhdistysten kotipaikkana on Pyhäjärvi.

 

Avustuksen hakijat, joilla tarkoituksena on tapahtumien järjestäminen:

Pyhäjärven Ratsastajat ry: äänentoistojärjestelmän ja grillin hankkiminen tapahtumien järjestämistä varten,

Taideosuuskunta Tanssiaitat: säännöllisen esittävän tanssin erityiskoulutuksen ja esitystoiminnan elvyttäminen,

Kurjenpolvet ry: uusi iloinen yhdessä tekemisen tuokio erikoisryhmille, seniorikansalaisille ja alle kouluikäisille,

Pyhäjärven hevosjalostusyhdistys ry: päiväreissun järjestäminen raveihin vähävaraisille ja syrjäytyneille lapsille/nuorille.

 

Avustusmäärärahasta ei ole myönnetty vielä kuluvana vuonna toiminta-avustuksia.

 

Liitteenä nro 6

- Yhdistelmä kaupunginhallituksen toiminta-avustusta hakeneista.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää myöntää toiminta-avustuksia seuraavasti:

 

Avustuksen saajat (käyttötarkoituksena lasten ja nuorten sekä sairaiden ja vanhusten palveluja edistävä toiminta):

Veteraanijärjestöt:

Pyhäjärven Rintamaveteraanit ry 1.000 €,

Pyhäjärven Sotaveteraanit ry 1.000 €.

 

Pyhäjärvellä toimivat eläkeläisjärjestöt:

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry 700 €,

Pyhäjärven Eläkeläiset ry 600 €,

Pyhäjärven Seniorit ry 500 €.

 

Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry 500 €,

Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry 500 €,

Pyhäjärven Syöpäosasto 500 €,

Pyhäjärven Parkinson-kerho 500 €,

Sireena ry 500 €.

 

Avustuksen saajat (käyttötarkoituksena tapahtumien järjestäminen):

Pyhäjärven Ratsastajat ry 500 €,

Taideosuuskunta Tanssiaitat 0 €,

Kurjenpolvet ry 500 €,

Pyhäjärven Hevosjalostusyhdistys ry 500 €,

Yhteensä 7.800 €.

 

Todelliset avustuksina annettavat kustannukset tulevat olemaan edellä mainittua suuremmat, koska Pyhäjärven kaupungin on varauduttava avustamaan myös Nativa ry:tä vuokrakustannuksissa.

 

Kaupunginhallitus edellyttää, että Sireena ry toimittaa tarkemman suunnitelman musiikkiryhmätoiminnan aloittamisesta ennen avustuksen maksamista.

 

Kaupunginhallitus ei myönnä avustusta liikuntasalien vuokriin tässä vaiheessa, koska valmistelussa on aloite, jonka myötä esitetään, että koulujen liikuntasalien vuokrista luovutaan kaikkien Pyhäjärven eläkeläisjärjestöjen osalta niiden järjestäessä eläkeläisille liikuntatoimintaa tai liikuntatapahtumia.

 

 

Avustushakemuksissa esille tuotujen tarpeiden toimeenpanossa tulee hyödyntää myös Leader-avustuksia, jonka johdosta nämä tiedot toimitetaan myös yhteisöasiamiehelle. Yhteisöasiamies voi opastaa yhdistyksiä tarkemmin avustusten hakemisessa muilta ulkopuolisilta tahoilta.

 

Määrärahan rajallisuuden vuoksi kaupunki voi myöntää tästä kaupunginhallituksen määrärahasta avustusta samalle yhdistykselle ainoastaan yhteen toimintaan.

 

Yhdistyksen on toimitettava ennen avustuksen maksuunpanoa kaupungille toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä yhdistyksen säännöt.

 

Päätös:

 

Mirja Hynninen esitti, että Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle myönnetään avustusta 700 €. Jouni Jussinniemi kannatti esitystä.

 

Jouni Jussinniemi esitti, että Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry:lle, Pyhäjärven Eläkeläiset ry ja Pyhäjärven Seniorit ry:lle myönnetään avustusta 700 €. Mirja Hynninen kannatti esitystä.

 

Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallitukselta, että voidaanko yksimielisesti hyväksyä tehdyt esitykset. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt esitykset.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi toiminta-avustukset seuraavasti:

 

Veteraanijärjestöt:

Pyhäjärven Rintamaveteraanit ry 1.000 €,

Pyhäjärven Sotaveteraanit ry 1.000 €.

 

Pyhäjärvellä toimivat eläkeläisjärjestöt:

Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys ry 700 €,

Pyhäjärven Eläkeläiset ry 700 €,

Pyhäjärven Seniorit ry 700 €.

 

Pyhäjärven Kehitysvammaisten Tuki ry 500 €,

Pyhäjärven Omaishoitajat ja Läheiset ry 700 €,

Pyhäjärven Syöpäosasto 500 €,

Pyhäjärven Parkinson-kerho 500 €,

Sireena ry 500 €.

 

Avustuksen saajat (käyttötarkoituksena tapahtumien järjestäminen):

Pyhäjärven Ratsastajat ry 500 €,

Taideosuuskunta Tanssiaitat 0 €,

Kurjenpolvet ry 500 €,

Pyhäjärven Hevosjalostusyhdistys ry 500 €,

Yhteensä 8.300 €.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muilta osin vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Pöytäkirjan liitteenä nro 6

- yhdistelmä kaupunginhallituksen toiminta-avustusta hakeneista päivitettynä kaupunginhallituksen päättämät toiminta-avustukset.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa