Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 124

13.05.2019

Kaupunginhallitus

§ 124

13.05.2019

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

2207/00.02.01/2019

 

KHALL 13.05.2019 § 124

 

 

Hallintosäännön 142.3 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on tarkastettu.

 

Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti toisena arkipäivänä kokouksesta. Tarkastuksen jälkeen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen julkaistaan yleisesti nähtäväksi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla kolmantena päivänä kokouksesta.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantantarkastajiksi valittiin Mauri Parttimaa ja Jouni Jussinniemi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa