Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 127

13.05.2019

Kaupunginhallitus

§ 127

13.05.2019

 

Perusopetuksen kielten lehtorin viran täyttölupa

 

2316/01.01.01/2019

 

KHALL 13.05.2019 § 127

 

 

Valmistelija: Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari

 

Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön mukaan virkojen ja toimien toistaiseksi täyttämiseen myöntää luvan kaupunginhallitus.

 

Perusopetuksen englannin kielen lehtorille (alakoulu) on myönnetty ero virastaan 1.9.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi sivistysjohtajan päätöksellä 6.5.2019.

 

Alakoulun opetussuunnitelmaan kuuluu tänä päivänä myös ruotsin kielen opetus ja vapaaehtoisena voi olla myös muita kieliä. Tämän vuoksi virkanimike on syytä muuttaa perusopetuksen kielten lehtorin viraksi samassa yhteydessä, kun uusi viranhaltija valitaan virkaan.

 

Vieraiden kielten opetusta on jatkossakin kahdelle viranhaltijalle, joten on perusteltua täyttää kielten lehtorin virka toistaiseksi. Virkojen täyttäminen määräaikaisesti ilman varsinaista syytä ei ole luvallista.

 

Normaalin käytännön mukaan viran täyttölupapyyntö tulee hallitukselle lautakunnan esityksestä. Seuraava sivistyslautakunnan kokous on kuitenkin 14.5.2019 ja kokousrytmin takia viran täyttäminen siirtyisi pitkälle kesään, mikäli täyttölupaa haettaisiin normaalin menettelytavan mukaisesti. Myöhemmin kesällä on epätodennäköistä, että päteviä kielten opettajia on enää saatavilla.

 

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus

 

1. päättää muuttaa perusopetuksen englannin kielen lehtorin viran perusopetuksen kielten lehtorin viraksi ja

 

2.päättää myöntää sivistyslautakunnalle kyseisen viran täyttöluvan toistaiseksi 1.9.2019 alkaen.

 

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa