Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 54

15.04.2019

 

Työjärjestyksen hyväksyminen

 

2241/00.02.02/2019

 

TARKLTK1 § 54

 

 

Hallintosäännön (15.10.2018 § 82) 133.1 §:n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

 

Hallintosäännön 134 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kyseinen asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä.

 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä hallintosäännön määräämällä tavalla.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa