Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 60

16.04.2019

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

2240/00.02.02/2019

 

TARKLTK1 § 60

 

 

Hallintosäännön (15.10.2018 § 82) 142.3 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on tarkastettu.

 

Tarkastuslautakunta (5.10.2017 § 90) on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tarkastaa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä tarkastuslautakunnan jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti nähtävilläoloa edeltävänä arkipäivänä.

 

Tarkastuslautakunta (14.2.2018 § 6) on päättänyt, että tarkastuksen jälkeen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen julkaistaan yleisesti nähtäväksi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla vastaavana viikonpäivänä kokouksesta.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävitöntä tarkastuslautakunnan jäsentä.

 

Päätös:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Lehtinen ja Aimo Karvonen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa