Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta1

§ 18

11.03.2019

Kaupunginvaltuusto

§ 22

29.04.2019

 

Pyhäjärven kaupungin vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

 

778/02.08.00/2012

 

TARKLTK1 § 18

 

 

BDO Audiator Oy kirjeellään 24.1.2019 ilmoittaa Pyhäjärven kaupungin vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta 24.1.2019 alkaen. Mirja Klasilan tilalle tilintarkastusyhteisö esittää, että Pyhäjärven kaupungin vastuunalaisena tilintarkastajana jatkossa toimii BDO Audiator Oy:n nimeämänä JHT, HT Risto Hyvönen.

 

Kaupunginvaltuusto on 25.2.2013 § 59 valinnut BDO Audiator Oy:n, JHTT-Yhteisön Pyhäjärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi toimikaudelle 2013-2016.

 

Pyhäjärven kaupunki otti käyttöön (kvalt 14.12.2015 § 103) Pyhäjärven kaupungin ja BDO Audiator Oy:n, JHTT yhteisön hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen optiokauden vuosille 2017-2018 sopimuksen (2013-2016) ehtojen mukaisesti.

 

Pyhäjärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuustokaudelle 2013-2016 allekirjoitetun (BDO Audiator Oy; JHTT-yhteisö 20.5.2013 ja Pyhäjärven kaupunki 29.5.2013) sopimuksen 5 kohdan "Tuottajan asiakaspalveluryhmä ja vastuullinen tilintarkastaja" mukaan vastuullisen tilintarkastajan nimeäminen ja vaihtaminen kesken sopimuskauden edellyttää tilaajan hyväksymisen.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

 

Tarkastuslautakunta

 

1. päättää hyväksyä Pyhäjärven kaupungin vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi 24.1.2019 alkaen BDO Audiator Ab:n nimeämän JHT, HT Risto Hyvösen jäljellä olevaksi tarkastuspalvelujen (2013-2016) optiokauden (2017-2018) optiovuodelle 2018 siihen saakka kunnes vuonna 2019 tilintarkastuskertomus on valtuustossa käsitelty.

 

2. saattaa päätöksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös:

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotuksen kohdat 1-2.

 

 

KVALT § 22

 

 

Päätös:

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan päätöksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa