Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
56   Kokouksen avaaminen
57   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
58   Pöytäkirjantarkastajien valinta
59   Työjärjestyksen hyväksyminen
60   Sivistystoimen viranhaltijapäätökset
61   Lukuvuoden alku Ikosen koulun osalta
62   Pyhäjärven kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma
63   Varhaiskasvatuksen toimien täyttäminen toistaiseksi
64   Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset lv. 2019-2020
65   Toimenpiteet ja tiedoksisaatot
66   Muut esille tulevat asiat
67   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Karvonen Ilpo puheenjohtaja
Kauranen Greta varapuheenjohtaja
Tikanmäki Jussi jäsen
Hautala Pirkko jäsen
Haapanen Pauliaukusti jäsen
Karvonen Jarkko jäsen
Aulakoski Eeva jäsen
Lehtosaari Jukka esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
Mehtälä Maria-Leena asiantuntija
Ojala Jarkko asiantuntija

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäväksi Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla 12.9.2019. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon seitsemän paivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (KL140 §).