Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 13Tekninen lautakunta § 13 23.01.2003

KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN SUUNNITTELU JA TOIMINTAMALLIN SELVITTÄMINEN

57/5.552/2003

TEKLA § 13

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että kaukolämpölaitoksen toimintamalli selvitetään ennen kuin laitos aloittaa toimintansa.
On selvitettävä toimiiko lämpölaitos normaalisti kaupungin talousarviossa vastuualueena, kaupungin liikelaitoksena vai kaupungin omistamana osakeyhtiönä.

Eri vaihtoehdot vaikuttavat mitkä elimet päättävät laitoksen asioista.

Kaukolämpölaitoksen suunnitteluun on syytä valita työryhmä, joka kokoontuu joustavimmin kuin esim. koko lautakunta.

Selvitystyöryhmässä on ollut lautakunnan edustajina Erkki Kärkkäinen, Olli Hyvönen sekä Antti Nurminen. Teknisen toimen puolesta ryhmässä on ollut Raimo Paajanen, Matti Niemi ja Veijo Vuopio.

Käsiteltäessä laitoksen toimintamallia, niin silloin on syytä selvityksessä olla mukana työntekijöiden edustaja KTV:n pääluottamusmies tai hänen sijaisensa.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää valita biopolttolaitoksen suunnittelutyöryhmään edustajikseen Erkki Kärkkäisen, Olli Hyvösen ja Antti Nurmisen. Lisäksi lautakunta nimeää teknisen toimen edustajiksi Veijo Vuopion sekä muita teknisen toimen henkilöitä käytetään tarvittaessa asiantuntijoina. Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunginhallitus nimeäisi edustajansa. Käsiteltäessä laitoksen toimintamallia, niihin kokouksiin kutsutaan KTV:n pääluottamusmies tai se henkilö jonka järjestö nimeää edustajakseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©