Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 14Tekninen lautakunta § 14 23.01.2003

ASEMAKAAVAN MUUTOS TEOLLISUUSALUEELLA K 1307 T6/KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN

58/4.412/2003

TEKLA § 14

Rakennettaessa uusi biopolttoaineen laitos Pyhäsalmen teollisuusalueelle se ei mahdu nykyisen laitoksen kanssa samalle tontille, koska nykyinen laitos täytyy olla toimintakunnossa siihen asti kunnes uusi laitos otetaan käyttöön.

Selvityksessä on kaavailtu rakennettavaksi uusi laitos nykyistä laitosta
vastapäätä Yrittäjäntien eteläpuolelle. Ko. rakennuspaikka on voimassa olevassa kaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena.

Liitetiedosto nro 2 ote asemakaavakartasta.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pyhäsalmen asemakaavaa Laitisen osa-alueella korttelissa K 1307 T 6 muutettaisiin ET alueeksi, jotta se mahdollistaisi biopolttoaineen laitoksen rakentamisen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©