Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 17Tekninen lautakunta § 17 23.01.2003

RAKENNUSMESTARIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI 31.1.2004 SAAKKA

64/0.022/2003

TEKLA § 17

Kaupunki aloittaa omana työnä kaupungintalon peruskorjauksen.
Rakennusmestari Matti Tanttu siirtyy vastaamaan peruskorjauksesta.
Matti Tantun tilalle palkataan henkilö vastaamaan kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta samoin kuin muistakin Matti Tantun varsinaisista tehtävistä, esim. kaavatiet ja yleiset alueet.

Henkilöä rakennusmestarin määräaikaiseen toimeen 31.1 2004 asti on haettu ilmoituksella Pyhäjärven Sanomissa sekä työvoimahallinnon kautta.

Hakemuksen jätti 7 hakijaa. Heillä on kahta lukuun ottamatta myös kunnallista työkokemusta.

Pauli Hartikainen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä, koska on saanut töitä muualta.
Lautakunnan puheenjohtajan kanssa on käyty lävitse hakijat.
Haastateltavaksi sovittiin kutsuttavan Pentti Hautala sekä Veli Vuokila. Haastattelu käydään 21.1.2003.

oheismateriaali nro 3 yhteenveto hakijoista.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää valita rakennusmestarin määräaikaiseen toimeen 31.1.2004 saakka Veli Vuokilan ja ensimmäiselle varasijalle Pertti Hautalan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©